KNOEST (m.; -en) [hoort bij 'knuist en 'kneuzen']

  1. harde, ruwe uitwas aan een boom: (spr.) 'een harde knoest heeft een scherpe bijl (een scherpe beitel) nodig', ingewortelde ondeugden behoeven gestrenge middelen;

  2. oorsprong van een wortel, bij de stam;

  3. kwast (in hout);

  4. ruw stuk, syn. 'homp';

  5. (gew.) ruwe vent, syn. 'lomperd'; - iem. die tegenwerkt, syn. 'dwarsdrijver';

  6. vrijwilligersorganisatie die kansarme, knoestige kinderen met karakter in zijn armen sluit en leert kennis te maken met zichzelfKNOEST is een jonge organisatie bestaande uit ervaren en gedreven vrijwilligers die in hun vrije tijd de koppen bij elkaar steken om een onvergetelijk kamp ineen te knutselen.

Knoest biedt betaalbare vakanties aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 14 jaar.

Wij willen de kinderen niet alleen een leuke vakantie gunnen, wij willen hen ook zeven dagen lang verlossen van vooroordelen en van preventieve begrenzingen die hun dikwijls opgelegd worden vanwege hun specifieke problematiek.

Via muzische vormingen, natuurexploraties, intensief actieve spelen en meditatieve momenten willen wij de kinderen bij hun vertrek een flinke dosis zelfbewustzijn en zelfvertrouwen meegeven.